021-871-103 Mon - Fri 09:00 - 17:00 DUNAVSKA BB BEOČIN, 21300
SIGURNA INVESTICIJA
ZA VAŠU BUDUĆNOST
KOMPLETNE KATALOGE PROIZVODNOG PROGRAMA
MOŽETE PREUZETI NA POSEBNOJ STRANICI.
PREUZMI

Armirano betonski šaht

Armirano betonski šaht

Proizvodnja armirano-betonskih elemenata za šahtove

Armirano-betonski elementi (kineta,prsten-cev i završni konus) proizvode se od sitnozrnastog betona MB 40.

Elementi se armiraju odgovarajućom armaturom–armaturnom mrežom.

Upotrebljavaju se za izradu šahtova,bunara,atmosferske kanalizacije,vodopropusta,

a i dodatkom specijalnih aditiva i premazom unutrašnje strane cevi se mogu koristiti i za odvod otpadnih voda.