021-871-103 Mon - Fri 09:00 - 17:00 DUNAVSKA BB BEOČIN, 21300
SIGURNA INVESTICIJA
ZA VAŠU BUDUĆNOST
KOMPLETNE KATALOGE PROIZVODNOG PROGRAMA
MOŽETE PREUZETI NA POSEBNOJ STRANICI.
PREUZMI

PROIZVODNJA

Proizvodnja stubova od prednapregnutog betona za vinograde, voćnjake,protivgradnu odbranu i ograđivanje prostora

Proizvodnja i montaža armirano-betonskih, konstruktivnih elemenata

Proizvodnja betonske galanterije

Proizvodnja betona

Proizvodnja armirano-betonskih elemenata za šahtove